"Đức Ki-tô đã chịu hiến tế, làm chiên lễ Vượt qua của chúng ta. Nào hãy hỷ hoan trong Chúa mà ăn mừng đại lễ" (1 Cr 5,7b-8a).

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Nến Vọng Phục Sinh

Candle.jpg
Hình Thánh Giá viết trên Cây Nến Đêm Vọng Phục Sinh, có ý nghĩa thâu họp vạn vật, mang ý nghĩa vũ trụ.
Thánh Irénée viết: “Ngài đã đến dưới dạng hữu hình với những gì thuộc về Ngài, Ngài đã trở thành xác thịt và xác thịt ấy đã được treo lên cây Thập tự để bằng cách ấy thâu họp vào mình cả vũ trụ.” Và cũng theo Irénée thâu họp để biến đổi (tái sinh), “Con Thiên Chúa làm người để con người trở thành con cái Thiên Chúa”. 

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Các ngày lễ Bổn mạng trong năm

THÁNG 1 
Ngày 31 - Thánh Gio-An Bốt-Cô, linh mục, ngày 31/01 
Ngày 28 - Thánh Tô-Ma A-Qui-Nô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, ngày 28/01 
Ngày 27 - Thánh An-Giê-LA Mê-Ri-Si, ngày 27/01 
Ngày 25 - Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở lại, ngày 25/01 
Ngày 24 - Thánh Phanxicô Salê, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, ngày 24/01 
Ngày 22 - Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo, ngày 22/01 
Ngày 21 - Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo, ngày 21/01 
Ngày 20 - Thánh Fabianô,giáo hoàng, tử đạo, ngày 20/01 
Ngày 17 - Thánh Antôn, viện phụ 
Ngày 13 - Thánh Hilary, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, 
Ngày 5 - Lễ Thánh Gioan Neumann 
Ngày 3 - Thánh Danh Chúa Giêsu 
Ngày 2 - Thánh Basiliô Cả Và Thánh Grêgôriô Nazian, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh 
Ngày 1 - Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời